تولید انواع کیسه دسته تقویت

Iکیسه های دسته تقویت به دو صورت فله ای و کارتنی بسته بندی شده اند و در سایز های ذکر شده برای مشتریان عزیز قابل سفارش و ارسال می باشند.

همچنین آساپک با داشتن دستگاه ها و ماشین آلات مدرن و پیشرفته توانایی چاپ طرح دلخواه مشتری را برروی کیسه ها دارا می باشد.

بسته بندی فله ای ۲۰ کیلویی

کیسه دسته تقویت طرح رنگینه

کیسه دسته تقویت طرح رنگینه

نوع بسته بندی : بصورت فله ۲۰ کیلویی
کیسه دسته تقویت طرح شکوفه

کیسه دسته تقویت طرح شکوفه

نوع بسته بندی : بصورت فله ۲۰ کیلویی
کیسه دسته تقویت طرح سنتی

کیسه دسته تقویت طرح سنتی

نوع بسته بندی : بصورت فله ۲۰ کیلویی
کیسه دسته تقویت طرح هندسی

کیسه دسته تقویت طرح هندسی

نوع بسته بندی : بصورت فله ۲۰ کیلویی
کیسه های دسته تقویت طرح گل

کیسه دسته تقویت طرح گل

نوع بسته بندی : بصورت فله ۲۰ کیلویی

کیسه های دسته تقویت رنگینه ، شکوفه ، سنتی ، هندسی و گل دارای ابعاد زیر هستند :

۴۰ ×۲۸ سانتی متر ، ۴۵ ×۳۳ سانتی متر ، ۵۰ ×۴۰ سانتی متر ، ۵۵ ×۴۵ سانتی متر ، ۶۰ ×۵۰ سانتی متر

کیسه دسته تقویت طرح کیمیا

کیسه دسته تقویت طرح کیمیا

 • نوع بسته بندی : بصورت فله ۲۰ کیلویی
 • ابعاد : ۵۰ ×۴۰ سانتی متر
کیسه دسته تقویت طرح روبان

کیسه دسته تقویت طرح روبان

 • نوع بسته بندی : بصورت فله ۲۰ کیلویی
 • ابعاد : ۵۰ ×۴۰ سانتی متر
کیسه دسته تقویت رویای شیرین

کیسه دسته تقویت طرح رویای شیرین

 • نوع بسته بندی : بصورت فله ۲۰ کیلویی
 • ابعاد : ۵۰ ×۴۰ سانتی متر
کیسه دسته تقویت طرح میکی موس

کیسه دسته تقویت طرح میکی موس

 • نوع بسته بندی : بصورت فله ۲۰ کیلویی
 • ابعاد : ۵۰ ×۴۰ سانتی متر
کیسه دسته تقویت طرح جنگل سرخ

کیسه دسته تقویت طرح جنگل سرخ

 • نوع بسته بندی : بصورت فله ۲۰ کیلویی
 • ابعاد : ۳۵ ×۲۵ سانتی متر
کیسه دسته تقویت طرح ببر

کیسه دسته تقویت طرح ببر

 • نوع بسته بندی : بصورت فله ۲۰ کیلویی
 • ابعاد : ۵۰ × ۳۵  سانتی متر
کیسه دسته تقویت طرح آمازون

کیسه دسته تقویت طرح آمازون

 • نوع بسته بندی : بصورت فله ۲۰ کیلویی
 • ابعاد : ۵۰ × ۴۰ سانتی متر
کیسه دسته تقویت طرح سیندرلا

کیسه دسته تقویت طرح سیندرلا

 • نوع بسته بندی : بصورت فله ۲۰ کیلویی
 • ابعاد : ۵۵ ×۴۵ سانتی متر
کیسه های دسته تقویت طرح توریست

کیسه دسته تقویت طرح توریست

 • نوع بسته بندی : بصورت فله ۲۰ کیلویی
 • ابعاد : ۶۰ ×۵۰ سانتی متر
کیسه دسته تقویت طرح خرس

کیسه دسته تقویت طرح خرس

 • نوع بسته بندی : بصورت فله ۲۰ کیلویی
 • ابعاد : ۴۰ ×۲۸ سانتی متر
کیسه دسته تقویت طرح نایک

کیسه دسته تقویت طرح نایک

 • نوع بسته بندی : بصورت فله ۲۰ کیلویی
 • ابعاد : ۴۵ ×۳۳ سانتی متر
کیسه دسته تقویت طرح گوچی

کیسه دسته تقویت طرح گوچی

 • نوع بسته بندی : بصورت فله ۲۰ کیلویی
 • ابعاد : ۴۵ ×۳۳ سانتی متر
کیسه دسته تقویت طرح ریبوک

کیسه دسته تقویت طرح ریبوک

 • نوع بسته بندی : بصورت فله ۲۰ کیلویی
 • ابعاد : ۴۵ ×۳۳ سانتی متر
کیسه دسته تقویت طرح آرمانی

کیسه دسته تقویت طرح آرمانی

 • نوع بسته بندی : بصورت فله ۲۰ کیلویی
 • ابعاد : ۴۵ ×۳۳ سانتی متر
کیسه دسته تقویت طرح آدیداس

کیسه دسته تقویت طرح آدیداس

 • نوع بسته بندی : بصورت فله ۲۰ کیلویی
 • ابعاد : ۵۰ ×۴۰ سانتی متر
کیسه دسته تقویت طرح ال وی

کیسه دسته تقویت طرح ال وی

 • نوع بسته بندی : بصورت فله ۲۰ کیلویی
 • ابعاد : ۵۰ ×۴۰ سانتی متر

بسته بندی کارتنی

کیسه دسته تقویت طرح روبان

کیسه دسته تقویت طرح روبان ( پاپیون )

 • ابعاد : ۴۳ × ۳۳ سانتی متر
 • تعداد کیسه در هر بسته : ۴۰ عدد
 • تعداد بسته در هر کارتن : ۲۰ عدد
 • تعداد کل کیسه در هر کارتن : ۸۰۰ عدد
کیسه دسته تقویت طرح آبرنگ

کیسه دسته تقویت طرح آبرنگ

 • ابعاد : ۳۸ ×۲۸ سانتی متر
 • تعداد کیسه در هر بسته : ۵۰ عدد
 • تعداد بسته در هر کارتن : ۲۰ عدد
 • تعداد کل کیسه در هر کارتن : ۱۰۰۰ عدد
کیسه دسته تقویت طرح موزیکال

کیسه دسته تقویت طرح موزیکال

 • ابعاد : ۴۸ × ۳۸ سانتی متر
 • تعداد کیسه در هر بسته : ۳۰ عدد
 • تعداد بسته در هر کارتن : ۲۰ عدد
 • تعداد کل کیسه در هر کارتن : ۶۰۰ عدد
کیسه دسته تقویت طرح توریست

کیسه دسته تقویت طرح توریست

 • ابعاد : ۵۰ × ۴۰ سانتی متر
 • تعداد کیسه در هر بسته : ۵۰ عدد
 • تعداد بسته در هر کارتن : ۲۰ عدد
 • تعداد کل کیسه در هر کارتن : ۱۰۰۰ عدد
کیسه دسته تقویت طرح رویای شیرین

کیسه دسته تقویت طرح رویای شیرین

 • ابعاد : ۵۰ × ۴۰ سانتی متر
 • تعداد کیسه در هر بسته : ۵۰ عدد
 • تعداد بسته در هر کارتن : ۲۰ عدد
 • تعداد کل کیسه در هر کارتن : ۱۰۰۰ عدد
کیسه دسته تقویت طرح سنتی

کیسه دسته تقویت طرح سنتی

 • ابعاد : ۵۰ × ۴۰ سانتی متر
 • تعداد کیسه در هر بسته : ۵۰ عدد
 • تعداد بسته در هر کارتن : ۲۰ عدد
 • تعداد کل کیسه در هر کارتن : ۱۰۰۰ عدد
کیسه دسته تقویت طرح زن

کیسه دسته تقویت طرح زن ۱

 • ابعاد : ۵۰ × ۴۰ سانتی متر
 • تعداد کیسه در هر بسته : ۵۰ عدد
 • تعداد بسته در هر کارتن : ۲۰ عدد
 • تعداد کل کیسه در هر کارتن : ۱۰۰۰ عدد
کیسه دسته تقویت طرح جین

کیسه دسته تقویت طرح جین

 • ابعاد : ۵۰ × ۴۰ سانتی متر
 • تعداد کیسه در هر بسته : ۵۰ عدد
 • تعداد بسته در هر کارتن : ۲۰ عدد
 • تعداد کل کیسه در هر کارتن : ۱۰۰۰ عدد
کیسه دسته تقویت طرح مرد

کیسه دسته تقویت طرح مرد

 • ابعاد : ۵۰ × ۴۰ سانتی متر
 • تعداد کیسه در هر بسته : ۵۰ عدد
 • تعداد بسته در هر کارتن : ۲۰ عدد
 • تعداد کل کیسه در هر کارتن : ۱۰۰۰ عدد
کیسه های دسته تقویت طرح زن

کیسه دسته تقویت طرح زن ۲

 • ابعاد : ۵۰ × ۴۰ سانتی متر
 • تعداد کیسه در هر بسته : ۵۰ عدد
 • تعداد بسته در هر کارتن : ۲۰ عدد
 • تعداد کل کیسه در هر کارتن : ۱۰۰۰ عدد
فهرست