تولید انواع رومیزی ( سفره ) یکبار مصرف

شرکت آساپک تولید کننده انواع رومیزی ( سفره ) یکبار مصرف در طرح ها و اندازه های مختلف می باشد.

سفره یکبار مصرف طرح گیلاس

مشخصات رومیزی (سفره) یکبار مصرف طرح گیلاس

 • طول : ۲۵ متر
 • عرض : ۱۰۰ سانتی متر
 • نوع بسته بندی : لفاف در کارتن
 • تعداد در کارتن : ۲۴ عدد
سفره یکبار مصرف طرح میوه

مشخصات رومیزی (سفره) یکبار مصرف طرح میوه

 • طول : ۲۵ متر
 • عرض : ۱۰۰ سانتی متر
 • نوع بسته بندی : لفاف در کارتن
 • تعداد در کارتن : ۲۴ عدد
سفره یکبار مصرف طرح سحر شرکت آساپک

مشخصات رومیزی (سفره) یکبار مصرف طرح سحر

 • طول : ۲۵ متر
 • عرض : ۸۰ سانتی متر
 • نوع بسته بندی : لفاف در کارتن
 • تعداد در کارتن : ۳۰ عدد
سفره یکبار مصرف طرح رها شرکت آساپک

مشخصات رومیزی (سفره) یکبار مصرف طرح رها

 • طول : ۲۵ متر
 • عرض : ۱۲۰ سانتی متر
 • نوع بسته بندی : لفاف در کارتن
 • تعداد در کارتن : ۲۰ عدد

مشخصات رومیزی (سفره) یکبار مصرف طرح نسیم

 • طول : ۲۵ متر
 • عرض : طرح نسیم دارای دو مدل با عرض های ۱۰۰ سانتی متر و ۱۲۰ سانتی متر می باشد
 • نوع بسته بندی : لفاف در کارتن
 • تعداد در کارتن با عرض ۱۰۰ سانتی متر : ۲۴ عدد
 • تعداد در کارتن با عرض ۱۲۰ سانتی متر : ۲۰ عدد

مشخصات رومیزی (سفره) یکبار مصرف طرح صورتی

 • طول : ۲۵ متر
 • عرض : طرح صورتی دارای دو مدل با عرض های ۱۰۰ سانتی متر و ۱۲۰ سانتی متر می باشد
 • نوع بسته بندی : لفاف در کارتن
 • تعداد در کارتن با عرض ۱۰۰ سانتی متر : ۲۴ عدد
 • تعداد در کارتن با عرض ۱۲۰ سانتی متر : ۲۰ عدد
رومیزی یکبار مصرف طرح گل

مشخصات رومیزی (سفره) یکبار مصرف طرح گل

 • طول : ۲۵ متر
 • عرض : ۱۰۰ سانتی متر
 • نوع بسته بندی : لفاف در کارتن
 • تعداد در کارتن : ۲۰ عدد
فهرست