کیسه زباله رولی بنددار اقتصادی

مشخصات
نام محصول کیسه زباله رولی بنددار اقتصادی نوع بسته بندی بسته بندی در لفاف تعداد کیسه در بسته سایزکوچک (45×40): 35کیسه سایزمتوسط (60×55): 20کیسه سایزبزرگ (70×65): 15کیسه سایزخیلی بزرگ(75×65): 15کیسه تعداد بسته در کارتن برای کلیه سایزها 24 بسته درهرکارتن موجود است
محصولات مرتبط

Email