محصولات

محصولات گروه تولیدی آساپک شامل پنج گروه اصلی تحت عنوان کیسه های فروشگاهی، کیسه زباله، کیسه ساندویچی، رومیزی و سفره های بک بار مصرف ، و همچنین محصولات سفارشی (چاپ طرح دلخواه مشتری روی کیسه) می باشند.

Email