بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته


در بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته، منتظر حضور سبز شما هستیم.


 زمان : 22 الی 25 آذر ماه


مکان :  محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران، سالن 31A ، غرفه 7

Email