کیسه دسته زنبیلی

یکی دیگر از محصولات شرکت آساپک، کیسه های دسته زنبیلی می باشد که معمولا جهت حمل بسته بندی های حجیم و کارتنی مورد مصرف قرار می گیرد.

Email